Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.04.2009 Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie : zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
 24.03.2009 Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na rzecz Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z.o.o. z siedzibą przy Lwóweckiej 8 w Lubaniu
 02.03.2009 ZARZĄDZENIE NR 19/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 02.03.2009 ZARZĄDZENIE NR 18/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 02.03.2009 Zarządzenie nr 17/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 03.03.2009 Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 03.03.2009 Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert
 09.02.2009 Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 lutego 2009 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektor / inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Lubań
 11.03.2009 ZARZĄDZENIE nr 13 / 2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1765

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia