Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.04.2009 ZARZĄDZENIE NR 44/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 31.03.2009 r W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 05.05.2009 Zarządzenie nr 43/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2009 r w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2009 rok
 31.03.2009 Zarządzenie Nr 42/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.03.2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
 29.05.2009 ZARZĄDZENIE NR 41/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 27 MARCA 2009 w sprawie : zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2009 rok
 19.03.2009 Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy ul. Izerskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
 26.03.2009 Zarządzenie Nr 39 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 .03.2009r.w sprawie: zmiany tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta Lubań.
 18.03.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej
 18.03.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 37/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 18.03.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie nieruchomości
 18.03.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 35 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej
 19.03.2009 Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.03.2009r. w sprawie powołania zespołu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Lubań za 2008 rok
 19.03.2009 Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.03.2009r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu
 13.03.2009 GGNiR-0151... Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 32/2009 z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przeprowadzającej przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. St. Staszica.
 26.03.2009 ZARZĄDZENIE Nr 31 /2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13.03. 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 26.03.2009 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 .03w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań..2009r.
 20.05.2009 Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 marca 2009 roku W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok
 17.03.2009 Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 06.03.2009 Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 12 marca 2009 roku, pierwszego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. T. Kościuszki.
 06.03.2009 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 10 marca 2009 roku, pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Krajowej
 05.03.2009 Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy: podinspektor ds. księgowości budżetowej i podinspektor ds. egzekucji należności podatkowej od osób fizycznych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Lubań

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3199

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia