Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.11.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie pierwokupu
 07.12.2009 Zarzadzenie nr 146/2009 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
 14.12.2009 Zarządzenie nr 145/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: powołania komisji do spraw likwidacji nieaktualnych druków ścisłego zarachowania oraz ustalenia zasad jej działania
 14.12.2009 Zarządzenie nr 144/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku
 14.12.2009 Nr 143/2009 Zarządzenie Nr 143/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. RYBACKIEJ 16 W LUBANIU
 18.11.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 17.11.2009 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 141/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 18 listopada 2009 roku, pierwszy przetarg ustnnieograniczony na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położonego wLubaniu w budynku przy ul. Bankowej 10 y
 17.11.2009 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 listopada 2009 rokuw sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 17 listopada 2009 roku, drugi przetarg ustnynieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Lubaniu w budynku przy ul. Rataja 2
 17.11.2009 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 139/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 listopada 2009 rokuw sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 17 listopada 2009 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położonego wLubaniu w budynku przy ul. Mikołaja 23
 14.12.2009 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 138/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2010
 27.11.2009 Zarządzenie nr 137/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06.11.2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania „Awaryjne usunięcie odpadających elementów elewacji budynku przy ul.7 Dywizji 14 w Lubaniu”
 12.11.2009 Zarządzenie Nr 136/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Lubań.
 12.11.2009 Zarządzenie Nr 135/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy: podinspektor ds. instalacji sanitarnych i podinspektor ds. inżynierii środowiskowej w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta Lubań.
 06.11.2009 GGNiR.0151... Zarządzenie Nr 134/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. Z o.o.nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego
 06.11.2009 GGNiR.0151... Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06.11.2009r. w sprawie ustalenia składu komisji przejmującej budynki położone w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 3-22 od Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe
 02.11.2009 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 istopada 2009 roku w sprawie prawa pierwokupu
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1378

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia