Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.05.2011 Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 29.04.2011 70/2011 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ NR 70/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W CENTRUM MIASTA LUBAŃ - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla WD na lata 2007-2013, Priorytet 9. Działanie 9.1.
 27.04.2011 Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Lubań nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
 22.04.2011 Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji przetargowej
 14.04.2011 67/2011 Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie:powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „REMONT USZKODZEŃ NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW DRÓG GMINNYCH - ULIC NA TERENIE MIASTA LUBAŃ METODĄ REMONTU CZĄSTKOWEGO”
 14.04.2011 Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań
 14.04.2011 Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 15 marca 2011 roku.
 12.04.2011 ZARZĄDZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 kwietnia 2011 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 12.04.2011 ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 31.05.2011 ZARZĄDZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 08.04.2011r. W sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA LUBANIA NA CZAS WOJNY
 14.04.2011 ZAZARZĄDZENIE Nr 61 /2011 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 07.04.2011r.w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.
 07.04.2011 Nr 60/2011 Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w ramach projektu ”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU”, REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 05.04.2011 Zarządzenie NR 59/2011 z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania Rady Sportu.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1766

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia