Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 10.06.2016 Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 24.05.2016 Oferta złożona przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
 18.04.2016 Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 12.04.2016 Oferta złożona przez Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Kwisa" Lubań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 27.08.2015 Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy MOSiR "SKORPIONY" Lubań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 19.05.2015 Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 05.05.2015 Oferta złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "POGÓRZE IZERSKIE" w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 24.04.2015 Oferta złożona przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Lubaniu region. im. Ziemi Łużyckiej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 23.03.2015 Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 17.03.2015 Oferta złożona przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
 20.10.2014 Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, oddział Łużycki w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
 07.10.2014 Oferta złożona przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 02.09.2014 Oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skorpiony” Lubań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 16.07.2014 Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu dzałań na rzecz osób niepełnospranych.
 03.06.2014 Oferta złożona przez Klub Sportowy Łużyce Lubań w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 29.04.2014 Oferta złożona przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
 17.04.2014 Oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 11.04.2014 Oferta złożona przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 01.04.2014 Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 22.10.2013 Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4175

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia