Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.03.2012 ZARZĄDZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań.
 08.03.2012 ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 29.02.2012 GGNiR 0050... Zarzadzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 28.02.2012 Zarządzenie Nr 40/2012 burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia skłądu komisji przeprowadzającej drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 29 lutego 2012 roku na zbcie lokalu mieszkalnego
 24.02.2012 Zarządzenie NR 39/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23.02.2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
 22.02.2012 GGNiR-0050... Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 23 lutego 2012 roku kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku z bali drewnianych, położonego w Lubaniu przy ul. J. Dąbrowskiego 8a.
 21.02.2012 Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
 17.02.2012 Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 21 lutego 2012 roku na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne.
 09.05.2012 Zarządzenie nr 35 / 2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2012 rokuw sprawie: powołania zespołu do obsługi projektu pn.: „Pozwólmy przemówić zabytkom”
 14.02.2012 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia składu Komisji przeprowadzającej w dniu 15 lutego 2012 roku kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. A. Mickiewicza 1c.
 16.02.2012 Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 23 stycznia 2012 roku
 17.02.2012 ZARZĄDZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta w Lubaniu
 13.02.2012 ZARZĄDZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 09.02.2012 GGNiR 0050... Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie prawa pierwokupu
 07.02.2012 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 29/2012 z dnia 07 lutego 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 08.02.2012 Zarządzenie Nr 28 /2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie : instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
 06.02.2012 ZARZĄDZENIE nr 27 / 2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 06.02 2012 r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu.
 03.02.2012 Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 03.02.2012 Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 07 lutego 2012 roku na zbycie lokalu mieszkalnego
 03.02.2012 ZARZĄDZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBA z dnia 01.02.2012r. w sprawie przeprowadzenia archiwizowania dokumentów w Urzędzie Miasta Lubań

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2346

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia