Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.04.2013 Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 03.04.2013 ZARZĄDZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/234/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013- 2018
 28.03.2013 ZARZĄDZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 28.03.2013 ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
 29.03.2013 ZARZĄDZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 139/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23.07.2012 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań.
 25.03.2013 Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 04 marca 2013 roku
 25.03.2013 Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Torowej 16
 25.03.2013 Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tkackiej 1
 21.03.2013 Zarządzenie Burmistrza Miasta Luban Nr 39/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 18.03.2013 Zarządzenie NR 38/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Lubań.
 15.03.2013 Zarządzenie NR 37/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2013-2015
 08.03.2013 Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości
 15.03.2013 ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 06.03.2013r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań.
 05.03.2013 Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 07 marca 2013 roku na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne.
 05.03.2013 Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 06 marca 2013 roku na zbycie lokali mieszklanych.
 05.03.2013 Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 04.03.2013 Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 05 marca 2013 roku czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierychomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24 (działka nr 25 AM21 Obręb II, o powierzchni 1730 mkw)
 04.03.2013 Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 05 marca 2013 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej boksem garażowym, położonej w Lubaniu przy ul. Łącznej (część działki nr 76/1 AM4 Obręb III)
 04.03.2013 Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 04.03.2013 Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ofert złozonej na realizację zadania piblicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2445

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia