Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.03.2013 UCHWAŁA NR XXXIV/251/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 06.03.2013 UCHWAŁA NR XXXIV/250/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2013
 05.03.2013 U C H W A Ł A Nr XXXIV/249 /2013 R A D Y M I A S T A L U B A Ń z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie : zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2013 r. – 31.03.2014 r.
 05.03.2013 UCHWAŁA NR XXXIV/248/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu w jedną instytucję kultury o nazwie Lubańskie Centrum Kultury w Lubaniu.
 05.03.2013 UCHWAŁA NR XXXIV/247/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 05.03.2013 UCHWAŁA NR XXXIV/246/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2013-2015.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1306

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia