Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.08.2013 ZARZĄDZENIE nr 124 /2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 lipca 2013 roku. W sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku obfitych opadów deszczu na terenie m. Lubań w dniu 29.07.2013 roku.
 26.07.2013 Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 26.07.2013 ZARZĄDZENIE NR 122/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 26.07.2013 ZARZĄDZENIE NR 121/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 lipca 2013 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 26.07.2013 ZARZĄDZENIE NR 120/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 lipca 2013 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 24.07.2013 Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizaję zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 30.07.2013 ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24.07.2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.06.2013r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami.
 24.07.2013 Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie prawa pierwokupu
 22.07.2013 Zarzadzenie Nr 116/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
 23.07.2013 Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 24.07.2013 114/2013 ZARZĄDZENIE NR 114/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I MEBLI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU” Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: I CZĘŚĆ - DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHNI; II CZĘŚĆ - DOSTAWA MEBLI DO SZATNI
 18.07.2013 Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lipca 2013 roku, w sprawie: przeznaczenia do zbycia w przetargu ustnym ograniczonym, garaż w budynku ul. Lwówecka 4
 18.07.2013 Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za II kwartał 2013 roku, w tym kwota deficytu/nadwyżki oraz wysokosci udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 17.07.2013 ZARZĄDZENIE NR 111/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 08.08.2013 Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za rok 2013
 15.07.2013 Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizaję zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 16.07.2013 Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej trzeci przetarg ustny nieograniczony w dniu 17 lipca 2013 roku na zbycie lokali mieszkalnych.
 15.07.2013 Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 12.07.2013 Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.07.2013 r. w sprawie zmiany instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14 i ul. Mickiewicza 6 wprowadzonej zarządzeniem nr 87/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.05.20111 r.
 12.07.2013 ZARZĄDZENIE NR 105/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1748

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia