Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.09.2013 ZARZĄDZENIE NR 140A/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 04.10.2013 ZARZĄDZENIE Nr 140 /2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30.08.2013r. w sprawie: określenia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa oraz norm zużycia paliwa w sprzęcie mechanicznym silnikowym stanowiącym własność Urzędu Miasta Lubań.
 23.08.2013 NR 139/2013 ZARZĄDZENIE NR 139/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.: Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pt.: "Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu".
 19.08.2013 NR 138/2013 ZARZĄDZENIE NR 138/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na roboty budowlane dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym realizowane w ramach zadania pn.: Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pt.: "Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu". Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WD Priorytet 9 , Działanie 9.1
 20.08.2013 ZARZĄDZENIE NR 137/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury Gminy Miejskiej Lubań za I półrocze 2013 roku
 20.08.2013 ZARZĄDZENIE NR 136/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2018 za I półrocze 2013 roku
 20.08.2013 ZARZĄDZENIE NR 135/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2013 roku
 20.08.2013 ZARZĄDZENIE NR 134/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 19.08.2013 Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lubaniu pomiędzy ulicami Fabryczna Osiedle - Jagiellońska
 20.08.2013 Zarządzenie Nr 132 / 2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 232/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 13.08.2013 ZARZĄDZENIE NR 131/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 13.08.2013 Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizaję zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 09.08.2013 Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
 08.08.2013 Zarządzenie Nr 128 /2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 06.08.2013 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 sierpnia 2013 roku
 14.08.2013 ZARZĄDZENIE NR 126a Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02.08.2013 W sprawie zmiany zarządzenia nr 124/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.07.2013r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku obfitych opadów deszczu na terenie m. Lubań w dniu 29.07.2013r.
 02.08.2013 Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 01.08.2013 Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.08.2010r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodów służbowych Urzędu Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1781

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia