Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.10.2013 ZARZĄDZENIE NR 155/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 25.09.2013 Zarzadzenie Nr 154/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 września 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 24.09.2013 Zarządzenie Nr 153/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu na cele garażowe, w formie przetargu ustnego ograniczonego.
 10.10.2013 Zarządzenie nr 152 /2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 roku sprawie: zmiany Zarządzenia nr 78/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lubań
 19.09.2013 Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 19.09.2013 Zarządzenie Nr 150/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 września 2013 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 8 (tj. działka nr 82 AM 4 Obręb III, o powierzchni 3120 mkw)
 19.09.2013 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 149/2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 13.09.2013 Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 września 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 12.09.2013 ZARZĄDZENIE NR 147/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizaję zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 12.09.2013 ZARZĄDZENIE NR 146/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości stawek, miesięcznych czynszów za wynajem w drodze przezprzetargowej sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, sal gimnastycznych, sklepików szkolnych stanowiących mienie komunalne.
 05.09.2013 Zarządzenie Nr 145/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 września 2013 roku w sprawie prawa pierwokupu
 05.09.2013 Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 września 2013 roku w sprawie prawa pierwokupu
 05.09.2013 Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 września 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ofert złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 03.09.2013 ZARZĄDZENIE NR 142/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji i umowy o świadczenie usług przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Lubań
 02.09.2013 Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 września 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1706

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia