Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.01.2014 213/2013 Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: przekazania środków trwałych na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu
 02.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 212/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 04 grudnia 2013 roku.
 06.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 211/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 rok.
 16.01.2014 Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 209 /2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30.12. 2013 r. w sprawie : planu audytu wewnętrznego na 2014r.
 30.12.2013 Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania do administrowania na rzecz Administracji Mieszkań Komunalnych z/s w Lubaniu przy ul. Brackiej 11 lokalu mieszkalnego Nr 9 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Żymierskiego 4.
 30.12.2013 Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania do administrowania na rzecz Administracji Mieszkań Komunalnych z/s w Lubaniu przy ul. Brackiej 11 lokalu mieszkalnego Nr 10 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 6.
 18.12.2013 Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 20 grudnia 2013 roku na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne
 18.12.2013 Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 17.12.2013 Zarządzenie nr 204/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia składu Komisji przetargowej, przeprowadzającej w dniu 18 grudnia 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Wrocławskiej, tj. część działki numer 6 AM 16 Obręb I, o pow. 40 mkw.
 09.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 203 /2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12.12. 2013 r. w sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie przeciwpowodziowym Urzędu Miasta Lubań
 07.01.2014 Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 07.01.2014 ZARZĄDZENIE NR 201 /2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 09.12. 2013 r. w sprawie : powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Lubania w 2014r.
 11.12.2013 Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Lubańskiego nieruchomości nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
 10.12.2013 Nr 199/2013 Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a sieci kanalizacji sanitarnej (06.12.2013)
 06.12.2013 ZARZĄDZENIE Nr 198 /2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04.12.2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2014r”.
 09.12.2013 ZARZĄDZENIE NR 197/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 04.12.2013 r. W sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych .
 04.12.2013 ZARZĄDZENIE NR 196/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1525

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia