Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/344/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/343/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań.
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/342/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań.
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/341/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Lubań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/340/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań.
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/339/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/338/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań dla terenu przy ul. Bankowej
 30.01.2014 UCHWAŁA Nr XLVII/337/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/118/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2012 - 2014.
 30.01.2014 UCHWAŁA NR XLVII/336/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. nazewnictwa ulic.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1510

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia