Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/356/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2014 roku
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/355/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/354/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 – 2024
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/353/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/352/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/351/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/295/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania .....
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/350/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie : udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 27.03.2014 UCHWAŁA NR XLIX/349/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 27.03.2014 U C H W A Ł A Nr XLIX / 348 /2014 R A D Y M I A S T A L U B A Ń z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2014 r. – 31.03.2015 r.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1220

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia