Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.06.2014 Uchwała Nr LII/378/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXII/185/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 24.02.2009 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań na lata 2009-2013.
 27.06.2014 UCHWAŁA NR LII/377/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.
 27.06.2014 UCHWAŁA NR LII/376/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
 27.06.2014 UCHWAŁA NR LII/375/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Żłobek Miejski w Lubaniu”.
 27.06.2014 UCHWAŁA NR LII/374/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 26.06.2014 UCHWAŁA NR LII/373/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2013 rok.
 26.06.2014 UCHWAŁA NR LII/372/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014
 26.06.2014 UCHWAŁA NR LIIII/371/2014 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2014 roku.
 26.06.2014 UCHWAŁA NR LIIII/ 370 /2014 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2014 roku.
 26.06.2014 UCHWAŁA NR LII / 369 / 2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
 26.06.2014 UCHWAŁA NR LII/368/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2013 rok.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1409

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia