Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.12.2014 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
 11.12.2014 ( WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA ) KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
 11.12.2014 ( WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA ) KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
 11.12.2014 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. ( tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 5116) o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
 18.11.2014 UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBANIU z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Lubań w dniu 30 listopada 2014 r.
 29.10.2014 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Lubań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 29.10.2014 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lubań w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 27.10.2014 K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2014 r. o udostępnianiu spisów wyborców
 15.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/389/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 07.10.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 04.09.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 sierpnia 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Miasta Lubań
 28.08.2014 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 13.08.2014 Uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody do głosowania
 13.08.2014 Uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
 13.08.2014 Zarządzenie Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Wójewództwie Dolnośląskim
 12.08.2014 Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4285

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia