Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/397/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/396/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia św. Marii Magdaleny Patronką Miasta Lubań i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/395/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/394/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/172/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lubaniu.
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/393/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka Miejskiego w Lubaniu.
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/392/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 – 2024 Na
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/391/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/390/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
 02.10.2014 UCHWAŁA NR LIV/389/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1135

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia