Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.11.2014 UCHWAŁA NR LVII/411/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 – 2024
 04.11.2014 UCHWAŁA NR LVII/410/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014
 04.11.2014 UCHWAŁA NR LVII/409/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Miejskiej Lubań
 04.11.2014 UCHWAŁA Nr LVII/408/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 roku w sprawie:przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2015 - 2017.
 04.11.2014 UCHWAŁA NR LVII/407/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 04.11.2014 UCHWAŁA NR LVII/406/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 01.01.1970 UCHWAŁA NR LVII/405/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego
 04.11.2014 Uchwała Nr LVII/403/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2015 rok”.
 04.11.2014 Uchwała Nr LVII/402/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie” Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2015-2016”.
 04.11.2014 UCHWAŁA NR LVII/401/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1239

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia