Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.06.2015 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 19.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie dokumentacji technicznej gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań
 19.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2014 rok
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajoweg
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXVIII/200/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXI/222/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań.
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
 18.06.2015 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawiie powołłaniia Zespołłu do przedstawiieniia opiiniiii o zgłłoszonych kandydatach na łławniików do sądów powszechnych na kadencjję 2016 – 2019..
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu na lata 2015-2019.
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Adama Zawieja na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie odwołania członków Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu powołanej na lata 2013 - 2016.
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Bożeny Waniewskiej na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta Leżańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marii Kuzia - na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu .
 17.06.2015 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Bogdana Chodowskiego na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1368

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia