Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.09.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 226/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 września 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 30.09.2015 Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.09.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 09.10.2015 Zarządzenie nr 224/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
 30.09.2015 Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 29.09.2015 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 29.09.2015 Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 29.09.2015 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 29.09.2015 Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 roku
 29.09.2015 Zarządzenie Nr 218/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej
 28.09.2015 Zarzadzenie nr 217/2015 w sprawie okreslenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwiazanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2007-2013 przez Gminę Miejską Lubań
 28.09.2015 Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 205/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 września 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.
 28.09.2015 Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 204/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnejdo przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Lubań.
 23.09.2015 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 214/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 roku.
 23.09.2015 Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w trakcie imprezy - XXIII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku Gmin "Kwisa".
 17.09.2015 Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 17.09.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 211/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
 19.09.2015 Zarządzenie nr 210/2015 w sprawie przekazania śriodka trwałego Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
 17.09.2015 Zarzadzenie nr 209/2015 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu
 17.09.2015 Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu "Sportowiec Roku Miasta Lubań 2015" i Plebiscytu "Gwiazda Sportu Miasta Lubań 2015".
 19.10.2015 Zarządzenie nr 207/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 232/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynageradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2212

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia