Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.01.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 29.01.2016 Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 29.01.2016 Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.01.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
 29.01.2016 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
 08.02.2016 ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
 29.01.2016 ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za IV kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finasach publicznych
 28.01.2016 Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 12 stycznia 2016 roku.
 26.01.2016 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji przetargowej
 27.01.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 01.02.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6
 27.01.2016 Zarządzenie Nr 14/ 2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie : powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
 27.01.2016 Zarządzenie Nr 13/ 2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie : powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej
 21.01.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 26.01.2016 ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za rok 2015.
 01.02.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. sprawdzenia i weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Lubaniu
 19.01.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 12.01.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 13.01.2016 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miasta Lubań na 2016 rok
 13.01.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań na 2016 rok
 27.01.2016 ZARZĄDZENIE Nr 5 /2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 .01.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.12.2012 r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1746

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia