Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.06.2016 OŚiGP.672... OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań;
 25.05.2016 OŚiGP.602... Informacja Burmistrza Miasta Lubań w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 11.05.2016 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
 27.04.2016 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
 27.04.2016 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Mickiewicza
 16.03.2016 Informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2016 r.
 23.02.2016 OŚiGP.602... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Lubań"
 19.02.2016 OŚiGP.673... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego
 16.02.2016 Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2016 roku.
 30.10.2015 OŚiGP.605... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubań
 16.10.2015 Informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozwój dyscypliny sportowej jaką jest gra w piłkę nożną w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 r.
 05.10.2015 Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 października 2015 r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
 23.09.2015 Informacja Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 września 2015 r. o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 roku
 23.09.2015 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 22.09.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
 22.09.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ulicy Mickiewicza
 22.09.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań
 09.09.2015 OiGP.6721.... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy - terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu
 09.09.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu
 09.09.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20178

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia