Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.12.2012 Uchwała nr I/343/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 10.12.2012 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Lubań obligacji komunalnych na kwotę 4.100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 06.12.2012 Uchwała nr I/308/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 3.12.2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez BM Lubań projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. wraz z uzasadnieniami
 06.12.2012 Uchwała nr I/309/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 3.12.2012r. w sprawie WPF Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013-2018, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 r.
 22.10.2012 Uchwała nr I/242/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2012r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2012 roku.
 11.06.2012 Uchwała nr I/104/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubań za 2011 rok
 20.01.2012 Uchwała nr 1/4/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16.01.2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lubań na lata 2012-2018
 14.12.2011 Uchwała nr I/315/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 6.12.2011 r. w sprawie WPF Gminy Miejskiej Lubań, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 r.
 14.12.2011 Uchwała nr I/315/2011 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 6.12.2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez BM Lubań projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. wraz z uzasadnieniami
 19.09.2011 WIAS-JG-01... Uchwała nr I/236/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 sierpnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I pólrocze 2011 roku.
 31.05.2011 Uchwała nr I/307/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 31.05.2011 Uchwała nr I/308/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2011-2018
 06.05.2011 Uchwała Nr I/154/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2010 rok

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3227

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia