Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 29.06.2012 UE.031.2.9... ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. USŁUGI PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI PN.: REMONT BUDYNKÓW PRZY UL. TKACKIEJ 10 I UL. TKACKIEJ 11 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYNEK 4, 13, 14, 16,TKACKIEJ 10,11 I PLAC OKRZEI W LUBANIU”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRIORYTET 9. DZIAŁANIE 9
 27.06.2012 UE.031.2.5... ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKÓW PRZY UL. TKACKIEJ 10 I UL. TKACKIEJ 11 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYNEK 4, 13, 14, 16, TKACKIEJ 10,11 I PLAC OKRZEI W LUBANIU”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRIORYTET 9. DZIAŁANIE 9.1
 13.06.2012 IGK.7013.1... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NA ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU: ”ZAGOSPODAROWANIE „PODKOWY” – TERENU POMIĘDZY ULICAMI: KOPERNIKA, WOJSKA POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO W LUBANIU” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 06.06.2012 UE.031.2.5... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKÓW PRZY UL. TKACKIEJ 10 I UL.TKACKJIEJ 11 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYNEK 4, 13, 14, 16, TKACKIEJ 10,11 I PLAC OKRZEI W LUBANIU”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRIORYTET 9. DZIAŁANIE 9.1
 03.04.2012 IGK.7013.1... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: „Zagospodarowanie „Podkowy” – terenu pomiędzy ulicami: Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego w Lubaniu”
 26.03.2012 IGK.7013.1... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: „Zagospodarowanie „Podkowy” – terenu pomiędzy ulicami: Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego w Lubaniu”
 26.03.2012 IGK.7013.1... ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ROBOTAMI DROGOWYMI, SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA ZADANIU P.N.: ZAGOSPODAROWANIE „PODKOWY” - TERENU POMIĘDZY ULICAMI: KOPERNIKA, WOJSKA POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO W LUBANIU
 19.03.2012 IGK.7013.1... ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. USŁUGI PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI: DROGOWYMI, SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA ZADANIU P.N. ZAGOSPODAROWANIE „PODKOWY” - TERENU POMIĘDZY ULICAMI: KOPERNIKA, WOJSKA POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO W LUBANIU
 14.03.2012 OR.042.1.1... Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty dot.: zapytania ofertowego na opracowanie projektu 4-języcznych broszur i wydruk w nakładzie 14 000 szt. na potrzeby projektu: „Pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013
 01.03.2012 OR.042.1.1... WYJAŚNIENIE do ogłoszenia na oracowanie projektu 4-języcznych broszur i wydruk w nakładzie 14 000 szt.
 28.02.2012 OR.042.1.1... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na: Opracowanie projektu 4-języcznych broszur i wydruk w nakładzie 14 000 szt. na potrzeby projektu „Pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013
 21.02.2012 OR.042.1.9... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na tłumaczenie z języka polskiego na język czeski tekstów historycznych nt. zabytków istniejących i nieistniejących Miasta Lubań na potrzeby projektu „Pozwólmy przemówić zabytkom”
 20.02.2012 OR.042.1.3... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie XVII-wiecznych strojów historycznych na potrzeby projektu „Pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013.
 20.02.2012 OR.042.1.4... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie xvii-wiecznych replik uzbrojenia strażników miejskich na potrzeby projektu „pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach wspólnego funduszu małych projektów polska-saksonia 2007-2013.
 20.02.2012 OR.042.1.5... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu „pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach wspólnego funduszu małych projektów Polska-Saksonia 2007-2013.
 20.02.2012 OR.042.1.6... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie tekstów historycznych nt. zabytków istniejących i nieistniejących miasta lubań na potrzeby projektu „pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach wspólnego funduszu małych projektów polska-saksonia 2007-2013
 17.02.2012 OR.042.1.7... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki tekstów historycznych nt. zabytków istniejących i nieistniejących Miasta Lubań na potrzeby projektu „Pozwólmy przemówić zabytkom”
 08.02.2012 OR.042.1.8... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na: Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstów historycznych nt. zabytków istniejących i nieistniejących Miasta Lubań na potrzeby projektu: „Pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013.
 08.02.2012 OR.042.1.9... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na: Tłumaczenie z języka polskiego na język czeski tekstów historycznych nt. zabytków istniejących i nieistniejących Miasta Lubań na potrzeby projektu: „Pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013.
 08.02.2012 OR.042.1.7... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na: Tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki tekstów historycznych nt. zabytków istniejących i nieistniejących Miasta Lubań na potrzeby projektu: „Pozwólmy przemówić zabytkom” realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2149

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia