Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 23.04.2014 Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 16.04.2014 ZARZĄDZENIE Nr 75 /2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16.04.2014 roku w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej przeznaczonych do sprzedaży środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań .
 16.04.2014 Zarządzenie nr 74/ 2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia spisu dokumentów w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lubań
 14.04.2014 Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 11.04.2014 Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu
 15.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 71/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10.04.2014 70/2014 Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta Lubań z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 59/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane drogowo–instalacyjne związane z:"Przebudową odcinka drogi wewnętrznej ulicy Kolejowej w Lubaniu"
 10.04.2014 69/2014 Zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Miasta Lubań z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 marca 2014 r.
 07.04.2014 Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 03.04.2014 Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 66/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 03.04.2014 Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 02.04.2014 ZARZĄDZENIE NR 64/2014 BURMISTZRA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 01.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3103

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia