Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.09.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
 17.08.2015 Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 sierpnia 2015 r. o sporządzeniu i udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 17.08.2015 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnoślaskiego o przystapieniu do opracowania planu zagospodarowania wojewopdztwa dolnoslaskiego
 31.07.2015 Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 21.07.2015 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
 29.06.2015 Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2015 r. dot. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 27.05.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów: przy ul. Skalniczej, przy ul. Bazaltowej oraz o przystąpieniu do opracowania ich strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 24.04.2015 Nr OŚiGP.... Informacja
 20.04.2015 Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie udostępnienia spisu wyborców
 16.04.2015 Informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozwój pływania w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 r.
 15.04.2015 Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego
 03.04.2015 OŚiGP.622... Obwieszczenie na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu
 27.03.2015 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 marca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 24.03.2015 Informacja Burmistrza Miasta Lubań o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozwój pływania w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 r.
 12.03.2015 Informacja o wysokości przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań
 19.02.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu
 18.02.2015 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
 11.02.2015 Informacja Burmistrza Miasta Lubań o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 r.
 11.02.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu
 11.02.2015 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20030

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia