Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.06.2010 OR.0717 -5... Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku przy ul. Mikołaja 1 w ramach projektu : „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU
 17.06.2010 OR.0717 -5... Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku przy ul. Brackiej 15 w ramach projektu : „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU”
 11.06.2010 TI 2231/ 0... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I W GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL.MICKIEWICZA 1 W LUBANIU REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBANIU”
 10.06.2010 TI 2231/02... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. BRACKIEJ 12 WRAZ Z ADAPTACJĄ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W WIEŻY BRACKIEJ NA POTRZEBY LUBAŃSKIEGO CENTRUM HISTORYCZNEGO”
 10.06.2010 TI 0832/02... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację informacji o realizowanym projekcie oraz artykułów prasowych na potrzeby projektu: Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum miasta Lubań”
 10.06.2010 TI 0832/04... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Modernizacja placówek oświatowych w Lubaniu”
 10.06.2010 TI 0832/04... Ogłoszenie oo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację informacji o realizowanym projekcie oraz artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Modernizacja placówek oświatowych w Lubaniu”
 09.06.2010 Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 3 w ramach projektu :RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU
 09.06.2010 Przetarg na WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 1 w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU
 08.06.2010 OR.0717-5/... WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nazwa zadania: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. BRACKIEJ 15 w ramach projektu:„RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A, WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU”
 01.06.2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Nazwa zadania: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 7- 9 oraz 2, 4, 6 w ramach projektu: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4, MIKOŁAJA 1, 2, 3, 22, 24, 24A, WROCŁAWSKA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w LUBANIU”
 26.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14,16 w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.RYNEK 4,13,14,16, TKACKIEJ 10,11 i PLAC OKRZEI 7 w LUBANIU
 26.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY Pl. OKRZEI 7 w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.RYNEK 4,13,14,16, TKACKIEJ 10,11 i PLAC OKRZEI 7 w LUBANIU
 26.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 24,24a w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU
 26.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. Brackiej 15 w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU
 25.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 13 w ramach projektu: RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYNEK 4, 13, 14, 16, TKACKIEJ 10, 11 i PLAC OKRZEI 7 w LUBANIU
 21.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. ŻYMIERSKIEGO 4 w ramach projektu: RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4, MIKOŁAJA 1, 2, 3, 22, 24, 24A, WROCŁAWSKA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w LUBANIU
 21.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 7- 9 w ramach projektu: RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4, MIKOŁAJA 1, 2, 3, 22, 24, 24A, WROCŁAWSKA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w LUBANIU
 21.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 2, 4, 6 w ramach projektu: RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4, MIKOŁAJA 1, 2, 3, 22, 24, 24A, WROCŁAWSKA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w LUBANIU
 21.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 3 w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4, MIKOŁAJA 1, 2, 3, 22, 24, 24A, WROCŁAWSKA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w LUBANIU

«       1   2   3   4   5         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2689

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia