Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.02.2015 OŚiGP.622... Informacja o uzupełnieniu decyzji Nr 1/2015 z 19 stycznia 2015 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn”.
 02.02.2015 OŚiGP.622... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o uzupełnieniu decyzji nr 1/2015 z 19 stycznia 2015 r.
 19.01.2015 OŚiGP.622... Informacja dotycząca decyzji Nr 1/2015 z 19 stycznia 2015 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn”.
 19.01.2015 OŚiGP.622... Burmistrz Miasta Lubań decyzją nr 1/2015 z 19 stycznia 2015 r. określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn”, zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Lubań oraz Gminy Siekierczyn.
 16.12.2014 Nr OŚiGP.... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 10.11.2014 Informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku
 15.10.2014 Informacja Burmistrza Miasta Lubań o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 r.
 14.10.2014 Informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 roku
 16.09.2014 Informacja Burmistrza Miasta Lubań o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2014 r.
 27.08.2014 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu
 13.08.2014 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów położonych przy ul. Bazaltowej oraz ul. Skalniczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 13.08.2014 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów : przy ul. Skalniczej, przy ul. Bazaltowej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
 30.07.2014 Nr OŚGP.6... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań
 30.07.2014 Nr OŚiGP.... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań
 23.07.2014 OŚiGP.672... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyłożenia do publicznego wgladu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 10.07.2014 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 16.06.2014 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w Lubaniu na działka ch oznaczonych geodezyjnie nr 7, 9, 16 AM 16 Obr. I, dz. nr 1, 89 AM 3 Obr. III, dz. nr 1/2 AM 11 Obr. IV
 04.06.2014 OŚiGP.672... Obwieszczenie burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań dla terenu przy ul. Bankowej
 13.05.2014 Nr OŚGP.6... Obwieszenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Siekierka odbudowa korytu cieku, gm. Siekierczyn” zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Lubań oraz Gminy Siekierczyn
 13.05.2014 Nr OŚiGP.... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie informacji dla stron postępowania w sprawie dalszego toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Siekierka odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn” i wyłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 20029

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia