Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.05.2010 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 1 w ramach projektu : RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15, ŻYMIERSKIEGO 4, MIKOŁAJA 1, 2, 3, 22, 24, 24A, WROCŁAWSKA 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w LUBANIU
 20.05.2010 OR. 0717-5... Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 14.05.2010 TI 0832/02... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum miasta Lubań”
 14.05.2010 TI 0832/03... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację informacji o realizowanym projekcie oraz artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego”
 14.05.2010 TI 0832/03... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego”
 11.05.2010 TI 2235/02... ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W RAMACH PROJEKTU:MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. BRACKIEJ 12 WRAZ Z ADAPTACJĄ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W WIEŻY BRACKIEJ NA POTRZEBY LUBAŃSKIEGO CENTRUM HISTORYCZNEGO
 06.05.2010 TI 7041-01... ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU W RAMACH PROJEKTU: ”ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W CENTRUM MIASTA LUBAŃ PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 05.05.2010 TI 2231/02... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. BRACKIEJ 12 WRAZ Z ADAPTACJĄ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W WIEŻY BRACKIEJ NA POTRZEBY LUBAŃSKIEGO CENTRUM HISTORYCZNEGO”
 20.04.2010 TI 2235/01... INFORMACJA O MYLNIE ZAMIESZCZONEJ TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 2 DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ZADANIEM „ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ”
 16.04.2010 TI 2235/01... ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ZADANIEM „ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ”
 15.04.2010 TI 2231/0... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 31.03.2010 TI 2231/0... INFORMACJA O UZUPEŁNIENIU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:„WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 26.03.2010 TI 2231/01... MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY: ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
 22.03.2010 TI 2231/01... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 16.03.2010 TI 0832/01... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"
 16.03.2010 Unieważnienie postępowania na WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont renesansowego ratusza w Lubaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 12.03.2010 WO 4317-E/... ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Dostawa komputerów, programów komputerowych, sprzętu multimedialnego i pozostałego sprzętu.
 12.03.2010 TI 0832/01... Ogłoszenie o o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO Publikację informacji o realizowanym projekcie oraz artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont renesansowego ratusza w Lubaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 10.03.2010 TI 0832/01... Modyfikacja treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 05.03.2010 WO 4317 E-... Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów, programów komputerowych, sprzętu multimedialnego i pozostałego sprzętu.”

«       1   2   3   4   5         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2687

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia