Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.03.2010 TI 0832/01... Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”,
 03.03.2010 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
 02.03.2010 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „Dostawa komputerów, programów komputerowych, sprzętu multimedialnego i pozostałego sprzętu”
 22.02.2010 WO 4317-E/... ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Dostawa komputerów, programów komputerowych, sprzętu multimedialnego i pozostałego sprzętu.
 12.02.2010 DOSTAWA KOMPUTERÓW, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
 05.02.2010 TI 7041-06... ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ZADANIEM: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI: SPÓŁDZIELCZA, RATUSZOWA, PLAC STRAŻACKI I MURAMI OBRONNYMI W LUBANIU”
 04.02.2010 TI 2110/01... OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 14.000 EURO
 04.02.2010 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zamówienia publicznego pn. świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o programy rozwojowe szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Lubań
 01.02.2010 WO 4917E/8... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O OGŁOSZENIU PRZETARGY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH/POZASZKOLNYCH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W OPARCIU O PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA LUBAŃ
 18.01.2010 TI 2224-02... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERT NA: DOSTAWA WYPOSAŻENIA GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH DLA GIMNAZJUM NR 3 W LUBANIU
 06.01.2010 TI 2224-01... ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWA WYPOSAŻENIA GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH DLA GIMNAZJUM NR 3 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 05.01.2010 TI 2224-01... ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWA WYPOSAŻENIA GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH DLA GIMNAZJUM NR 3 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

«       1   2   3   4   5         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2686

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia