Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
04.03.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesjię w dniu 09 marca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
02.03.2016
Dodanie podkatalogu Marzec 2016 do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
01.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 23.04.2016 do 29.04.2016
 
29.04.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. Fabryczna Osiedle - Jagiellońska
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2016 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2016 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję w sprawie biblioteczki
samorządowca "
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe do złożenia oferty w postępowaniu Sprzedaż energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego obwodu nr 39 przy ul. Agatowej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "OŚiGP.271.1.3.2016 wyjaśnienia 29.04.2016"
 
28.04.2016
Dotyczy dokumentu: III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO VW TRANSPORTER NALEŻĄCEGO DO URZĘDU MIASTA LUBAŃ
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Nowy system gospodarki odpadami
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik uchwała nr XXIX-215-2012- termin uiszczania
opłat.pdf
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "uchwała nr XXIX-215-2012- termin płatności
(3).pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość
odbioru.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr XXIX-212-2012-Regulamin utrzymania
czystości.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała XLVII-341-2014 usługi dodatkowe.pdf
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf
Dotyczy dokumentu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII-128-2016-częstotliwość
odbioru.pdf"
Dotyczy dokumentu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia
23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów."
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR XVIII/128/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z
dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXI/146/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2016 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXI /145 /2016 Rady Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – buku zwyczajnym odm. czerwonej, rosnącym przy ul. Jeleniogórskiej 11 w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XX / 20 / 2016 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 30 marca 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
27.04.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 27.04.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu (ul. Spacerowa i ul. Główna)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Rzemieślnicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie nr 92
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia cześci nieruchomości zabudowanej stanowiącej własnosc Gminy Miejskiej Lubań, położonej w lubaniu przy ul. Brackiej 12, do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech miesięcy .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Mickiewicza
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Analiza gospodarki odpadami za 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
26.04.2016
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe do złożenia oferty w postępowaniu Sprzedaż energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego obwodu nr 39 przy ul. Agatowej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 19.03.2016 roku do 15.04.2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 89 /2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22.04.2016r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.04.2016
Dotyczy dokumentu: Emisja obligacji komunalnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Emisja obligacji komunalnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Emisja obligacji komunalnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Emisja obligacji komunalnych
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Analiza możliwości emisji obligacji przez Miasto
Lubań.pdf"
Dotyczy dokumentu: Emisja obligacji komunalnych
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 87/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdania Gminy Miejskiej Lubań za I kwartał 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Emisja obligacji komunalnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia