Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
04.03.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesjię w dniu 09 marca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
02.03.2016
Dodanie podkatalogu Marzec 2016 do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
01.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 25.03.2016 do 01.04.2016
 
01.04.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor w Referacie Edukacji
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/144 /2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Bożeny i Krzysztofa W. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/144 /2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Bożeny i Krzysztofa W. na działania Burmistrza Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/142/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/123/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 – 2028
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/141/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/140/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XX/139/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Frydlant w Republice Czeskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XIX / 19 / 2016 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 9 marca 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XVIII / 18 / 2016 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 23 lutego 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO VW TRANSPORTER NALEŻĄCEGO DO URZĘDU MIASTA LUBAŃ
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
31.03.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Edukacji w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Satrolubańskiej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Referat do spraw Podatków i Opłat w Wydziale Budżetowo-Księgowym-druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 01.03.2016 roku w sprawie: zbycia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.03.2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 184/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.08.2014 r. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców w Urzędzie Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTZRA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 30.03.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 13.02.2016 roku do 18.03.2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 16.01.2016.2015 roku do 12.02.2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.03.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Interpretacja indywidualna prawa podatkowego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.03.2016
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Gajowej 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
25.03.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 64/2016 z 23.03.2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania dokumentacji wymaganej dla przygotowania projektu uchwały w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia