Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
04.03.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesjię w dniu 09 marca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
02.03.2016
Dodanie podkatalogu Marzec 2016 do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
01.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 06.02.2016 do 12.02.2016
 
12.02.2016
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.T. na działania Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zmienianej Uchwałą Nr XIV/101/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Lubań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Plac im. Feliksa Netza"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI w miesiącu lutym 2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XVIII sesji Rady Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.02.2016
Dotyczy dokumentu: Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2016
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2016
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "DT-1A 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu: Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2016
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik dt-1a.pdf
 
10.02.2016
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 12 stycznia 2016 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 12 stycznia 2016 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
09.02.2016
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2016 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów, zleceń i porozumień za I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów, zleceń i porozumień za I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr umów, zleceń i porozumień za I półrocze
2015 r."
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów, zleceń i porozumień za I półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr umów, zleceń i porozumień za I
półrocze 2015 r
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów, zleceń i porozumień za II półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów, zleceń i porozumień za II półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestr umów, zleceń i porozumień za II
półrocze 2015 r."
Dotyczy dokumentu: Rejestr umów, zleceń i porozumień za II półrocze 2015 r.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestr umów, zleceń i porozumień za II
półrocze 2015 r.
 
08.02.2016
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia