Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
04.03.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesjię w dniu 09 marca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
02.03.2016
Dodanie podkatalogu Marzec 2016 do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
01.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 26.12.2015 do 01.01.2016
 
31.12.2015
Dotyczy dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu. Zmiana adresów mailowych.
Dotyczy dokumentu: Plan kontroli - korekta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.12.2015
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/ 96 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/ 91 /2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 rok w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2012 – 2015u
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/ 98 / 2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2011 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/124/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 306/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne Nr L1, znajdującego się w budynku połozonym w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 12
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2015 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2015 roku
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję w sprawie dostępu do portalu
Mikroporady"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 304/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVI/123/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XVI/122/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
29.12.2015
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XIV / 14 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/ 121/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................ na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana ...................... na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/119/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer Św. Jakuba”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA Nr XV/118/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr LVII/408/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2015-2017.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/117/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lubań 2016-2020”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/115/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/114/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gimna Miejska Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/113/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/112/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/111/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie : zmiany Statutu Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/108/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XV/107/2015 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR VIII/41/2015 Rady Miasta Lubań z dniia 26 majja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR VIII/37/2015 Rady Miiastta Lubań z dniia 26 majja 2015 rroku w sprawiie przyznaniia medallu „ ZA ZASŁUGII DLA MIIASTA LUBANIIA”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR VIII/36/2015 Rady Miiastta Lubań z dniia 26 majja 2015 rroku w sprawiie przyznaniia medallu „ ZA ZASŁUGII DLA MIIASTA LUBANIIA”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR VIII/ 35/2015 Rady Miiastta Lubań z dniia 26 majja 2015 rroku w sprawiie przyznaniia medallu „ ZA ZASŁUGII DLA MIIASTA LUBANIIA”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
28.12.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku połozonym w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 14
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XVI Sesji Rady Miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym położonym w Lubaniu przy ul. Juliusza Słowackiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 303/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 2/14, Obręb II, AM 17 Lubań ul. Wojska Polskiego)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 302/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami garażowymi położonymi w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego na działkach ewidencyjnych nr 2/15 i nr 2/16, Obręb II, AM 17)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 13.11.2015 roku do 14.12.2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia