Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 10.12.2015 do 16.12.2015
 
16.12.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenia Nr 300/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie składu komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 298/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie składu komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 297/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 175/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Lubań lokali socjalnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Petycje złożone w 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.12.2015
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE"
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego - druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 270/2015 BURMNISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 197/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/301/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubań przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/303/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2028, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr I/302/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu Miasta Lubań na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiznego na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29
września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań"
 
14.12.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiznego na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
11.12.2015
Dotyczy dokumentu: Zarzadzenie nr 295/2015 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2014 – 2020 przez Gminę Miejską Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 294/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej - lokal użytkowy plac Strażacki 5A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Św. Jakuba”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały sprawie : zmiany Uchwały Nr LVII/408/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2015-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań"
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
10.12.2015
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gimna Miejska Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Roberta Leżańskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Teresy Zembik - na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lubań 2016-2020”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2016 rok”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie : zmiany Statutu Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia