Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 03.12.2015 do 09.12.2015
 
09.12.2015
Dotyczy dokumentu: TERMINY POSIEDZEŃ Komisji Rady Miasta Lubań w miesiącu grudniu 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XV Sesji Rady Miasta
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 282/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Miasta Lubań w 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej 38b
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację projektu pn. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBAŃ
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 07 października 2014 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami (są to działki numer 3/1, 3/ i 3/3 AM 15 Obręb I), położonych w Lubaniu przy ul. Osiedle Fabryczna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu - działki Fabryczna Osiedle-Jagiellońska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przeprowdzonego w dniu 25 września 2014 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. A. Krajowej (tj. działka numer 42/12 AM 4 Obręb III o pow. 45 mkw.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z „BUDOWĄ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ DO PROJEKTOWANEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W LUBANIU-I ETAP”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Stanisława Staszica (tj. działka numer 58/3 AM 2 Obręb III o pow. 23 mkw.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Stanisława Staszica (tj. działka numer 58/3 AM 2 Obręb III o pow. 23 mkw.)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Brackiej 15
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Leśnej 38b
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 5A
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubaniu pomiędzy ulicami Polna - Gajowa, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i zapewnienie im opieki”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Leśnej numer 11, przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia 2014 roku na stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu na zapleczu ul. Leśnej 11 (tj. część działki numer 44/4 AM 15 Obręb V - o pow. 24,75 mkw. na cele ogródka.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wybór Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu"
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu pomiędzy ulicami Polna-Gajowa (dz. nr 120/20 AM 4 Obr. V)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 42/12 AM 4 Obręb III)
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Lubaniu na zapleczu ul. Kolejowej na cele ogródka rekreacyjnego o pow. 269 mkw.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej 14
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lubaniu pomiędzy ulicami Fabryczna Osiedle - Jagiellońska
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu efektywności energetycznej i programu funkcjonalno-użytkowego na remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu efektywności energetycznej i programu funkcjonalno-użytkowego na remont i termomodernizację budynku ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załączniki do siwz.odt"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załączniki do siwz.odt
 
08.12.2015
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załączniki do siwz.odt"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załączniki do siwz.odt
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "załączniki do siwz.odt"
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik załączniki do siwz.odt
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 291/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 grudnia 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 grudnia 2015 roku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym położonym w Lubaniu przy ul. Juliusza Słowackiego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 289/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 290/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 grudnia w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
04.12.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2015 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 283/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 283/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości zamieszkane.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Deklaracje-nieruchomości niezamieszkane.pdf"
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości zamieszkane
edytowalny.pdf
Dotyczy dokumentu: Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Deklaracje-nieruchomości
niezamieszkane-edytowalny.pdf

«       ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia