Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 26.11.2015 do 02.12.2015
 
02.12.2015
Dotyczy dokumentu: Roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 284/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 288/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dbia 02 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 287/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 286/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 285/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.12.2015
Dotyczy dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
 
27.11.2015
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 2 przy Placu Strażackim 5a w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Wydziały Urzędu, zakres kompetencji
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu nr L1 położonego przy ul. Lwóweckiej 4
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Lubań Nr 278-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 278-2015 Burmistrza Miasta
Lubań.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Lubań Nr 278-2015.pdf
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 278-2015 Burmistrza Miasta
Lubań.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Lubań Nr 278-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 278-2015 Burmistrza Miasta
Lubań.pdf
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 279/2015 w sprawie obniżenia wywoławczej stawki czynszu najmu - lokal użytkowy Plac Strażacki 5a
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 279/2015 w sprawie obniżenia wywoławczej stawki czynszu najmu - lokal użytkowy Plac Strażacki 5a
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Lokal użytkowy nr 2 Pl. Strażacki 5a -
zarządzenie w sprawie obniżki wywoławczej stawki czynszu do
przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 279/2015 w sprawie obniżenia wywoławczej stawki czynszu najmu - lokal użytkowy Plac Strażacki 5a
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Lokal użytkowy nr 2 Pl. Strażacki 5a -
zarządzenie w sprawie obniżki stawki czynszu do przetargu.pdf
 
26.11.2015
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 274/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta
Lubań "
Dotyczy dokumentu: Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd
Miasta Lubań
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 280/2015 z 27.11.2015 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 280/2015 z 27.11.2015 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik do Zarządzenia BML 280/2015
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 276/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 24.11.2015 r. W sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych .
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XIII / 13 / 2015 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 27 października 2015 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/106/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie : zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubań i zagospodarowania tych odpadów.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/103/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/102/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/95/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 281/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 279/2015 w sprawie obniżenia wywoławczej stawki czynszu najmu - lokal użytkowy Plac Strażacki 5a
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 278/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Bankowa 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 277/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 25.11.2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 280/2015 z 27.11.2015 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia