Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.12.2015
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr XI z dnia 30.08.2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr XI z dnia 30.08.2011 r. 9 nr 75 - 88 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr X z dnia 19.07.2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr X z dnia 19.07.2011 r. ( nr 74 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr IX z dnia 21.06.2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr IX z dnia 21.06.2011 r. ( nr 66 - 73 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VIII z 31 maja 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VIII z 31 maja 2011 r. ( nr 53 - 65 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. ( nr 42 - 50 ) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. ( nr 42 - 52 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. ( nr 42 - 50 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr V z dnia 22 lutego 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr V z dnia 22 lutego 2011 r. ( nr 26 - 30 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 ))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2011 rok Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 11.06.2016 do 17.06.2016
 
17.06.2016
Dotyczy dokumentu: Protokół nr XXI / 21 / 2016 sesji Rady Miasta Lubań odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz projektów uchwał na XXIII sesję RM – 28.06.2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XXIII Sesji Rady Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016-2021”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014r. poz. 191 ze zm.)
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lubań za
2015 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2016 roku.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2016r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2015 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na właność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Główna
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na właność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.06.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Główna
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.06.2016
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 136/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 136/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 czerwca 2016 roku
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/3 AM 18 Obręb I w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargiwej
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 czerwca 2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 14.06.2016 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/3 AM 18 Obręb I w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargiwej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.06.2016
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 131/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej ZARZĄDZENIEM NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 maja 2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
13.06.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kireownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 130/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 130/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia