Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
27.06.2016
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
17.06.2016
Zmiana nazwy katalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 147 - 151))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XXII Sesja z dnia 31maja 2016 r. (nr 148 - 151) do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
06.06.2016
Dodanie podkatalogu Czerwiec do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
24.05.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 31 maja 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
20.05.2016
Zmiana nazwy katalogu Kwiecień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Kwiecień ( 71 - 96 ))
13.05.2016
Przywrócenie podkatalogu Rok 2010 w menu przedmiotowym
Przywrócenie podkatalogu Rok 2011 w menu przedmiotowym

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 13.09.2015 do 19.09.2015
 
19.09.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 210/2015 w sprawie przekazania śriodka trwałego Gimnazjum nr 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
18.09.2015
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 203/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 15 .09.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.12.2012 r. dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie zabezpieczenia budynków Urzędu Miasta Lubań i gospodarowania kluczami.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
17.09.2015
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z
dnia 26 sierpnia 2015 roku"
Dotyczy dokumentu: Zarzadzenie nr 209/2015 w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu "Sportowiec Roku Miasta Lubań 2015" i Plebiscytu "Gwiazda Sportu Miasta Lubań 2015".
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 211/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
16.09.2015
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bazalt_Proj rys plan_wył.jpg"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bazalt_Proj uchw_wył.pdf"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bazalt_PrognOS_graf.jpg"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Bazalt_PrognOS_tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skaln_Proj rys planu_wył.jpg"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skaln_Proj uchw_wył.pdf"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skaln_PrognOS_graf.jpg"
Dotyczy dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Skaln_PrognOS_Tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 188/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi gminnej - ul. Wyspowej w Lubaniu”.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 206/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy o składzie komisji i pełnionych dyżurach
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wykaz oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych złożonych w związku z nawiązaniem stosunku pracy
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
15.09.2015
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
podinspektor w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury
Społecznej Urzędu Miasta Lubań
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: określenia dodatkowego dnia pracy w 2015 roku w Urzędzie Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor w Referacie Edukacji i Sportu w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
14.09.2015
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 40 położonego w Lubaniu przy ul. Władysława Łokietka 9b
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia