Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
30.12.2015
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr XI z dnia 30.08.2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr XI z dnia 30.08.2011 r. 9 nr 75 - 88 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr X z dnia 19.07.2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr X z dnia 19.07.2011 r. ( nr 74 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr IX z dnia 21.06.2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr IX z dnia 21.06.2011 r. ( nr 66 - 73 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VIII z 31 maja 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VIII z 31 maja 2011 r. ( nr 53 - 65 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. ( nr 42 - 50 ) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. ( nr 42 - 52 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VII z dnia 26 kwietnia 2011 r. ( nr 42 - 50 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr VI z dnia 29 marca 2011 r. ( nr 31 - 40 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr V z dnia 22 lutego 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr V z dnia 22 lutego 2011 r. ( nr 26 - 30 ))
Zmiana nazwy katalogu Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2011 r. ( nr 13 - 25 ))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2011 rok Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 04.06.2016 do 10.06.2016
 
10.06.2016
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - Wniosek o wydanie duplikatu
decyzji o wykresleniu z ewidencji działalnosci gospodarczej.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem
sprzedaży).pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - Wniosek o wydanie zezwolenia na
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 - Wniosek o wydanie jednorazowego
zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Załącznik Nr 6 - Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego
działalność polega na organizacji przyjęć.pdf"
 
09.06.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 maja 2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 197/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzęddzie Miasta druków
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 08.06.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 27-Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego
działalność polega na organizacji przyjęć.pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 22-Wniosek o wydanie zezwolenia na
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych.pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 18-Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem
sprzedaży).pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 17-Wniosek o wydanie zezwolenia,
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu sprzedaży).pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Załącznik Nr 15-Wniosek o wydanie duplikatu
decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.pdf
Dotyczy dokumentu: Wydział Infrastruktury Społecznej-druki
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
 
08.06.2016
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (alejki) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 126/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
07.06.2016
Dotyczy dokumentu: Budżet Miasta Lubań na 2016 rok
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 120/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Lubaniu
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 116/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 121/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 120/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury pod nazwą Muzeum Regionalne w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 119/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury pod nazwą Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywołwczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Warszawskiej 15A
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie oddania w użuyczenie na rzecz Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej "VOYAGER" Spółki z o.o. nieruchomości położonej w Lubaniu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
06.06.2016
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik Uchwała nr 301
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Uchwała nr XLII-301-2013 zmiana statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu: Statut Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Usunięto załącznik UCHWAŁA NR NR XLII /301/ 2013 RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery na wykonanie zadania pn.:Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia