Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
09.05.2016
Dodanie podkatalogu Maj do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
28.04.2016
Zmiana nazwy katalogu Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK))
Zmiana nazwy katalogu XXI Sesja z dnia 26 kwietnia 2016 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XXI Sesja z dnia 26 kwietnia 2016 r. ( nr 145 - 146 ))
Zmiana nazwy katalogu XX Sesja z dnia 30 marca 2016 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XX Sesja z dnia 30 marca 2016 r. ( nr 139 - 144 ))
Zmiana nazwy katalogu XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. ( nr 136 - 138 ))
Zmiana nazwy katalogu XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. ( nr 126 - 135 ))
Zmiana nazwy katalogu XVII Sesja z dnia 26 stycznia 2016 r. 9 nr 125 ) w menu przedmiotowym (nowa nazwa XVII Sesja z dnia 26 stycznia 2016 r. ( nr 125 ))
Zmiana nazwy katalogu XVII Sesja z dnia 26 stycznia 2016 r. w menu przedmiotowym (nowa nazwa XVII Sesja z dnia 26 stycznia 2016 r. 9 nr 125 ))
Zmiana nazwy katalogu Marzec 2016 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Marzec 2016 ( 41 - 70 ))
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 29.05.2016 do 04.06.2016
 
02.06.2016
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego (alejki) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu w ramach zadania pn.: Budowa alejek na cmentarzu komunalnym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Miasta Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Miasta Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedz na zapytanie dot. specyfikacji warunków
postepowania.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 31.05.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.06.2016
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
31.05.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: APEL RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń medycznych przez Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXII/150/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Lubań”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A N R X X I I / 1 4 7 / 2 0 1 6 R a d y M i a s t a L u b a ń z d n i a 3 1 m a j a 2 0 1 6 r o k u w s p r a w i e p r z y z n a n i a m e d a l u „ Z A Z A S Ł U G I D L A M I A S T A L U B A N I A ”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.05.2016
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 112/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2015 rok, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresiem podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia