Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
16.11.2015
Zmiana nazwy katalogu Październik w menu przedmiotowym (nowa nazwa Październik ( 227 - 253 ))
12.11.2015
Dodanie podkatalogu Wykaz zgromadzeń publicznych do katalogu Zgromadzenia publiczne w menu przedmiotowym
Dodanie katalogu Zgromadzenia publiczne do menu przedmiotowego
04.11.2015
Dodanie podkatalogu Listopad do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
30.10.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2015 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XIII Sesja z dnia 27 października 2015 r. do katalogu 2015 rok w menu przedmiotowym
19.10.2015
Zmiana nazwy katalogu Wrzesień w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wrzesień ( 189 - 226 ))
16.10.2015
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2015 do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
06.10.2015
Dodanie podkatalogu Październik do katalogu Rok 2015 w menu przedmiotowym
05.10.2015
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2015 rok Menu przedmiotowego

«      ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 29.05.2016 do 04.06.2016
 
02.06.2016
Dotyczy dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego (alejki) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu w ramach zadania pn.: Budowa alejek na cmentarzu komunalnym
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Miasta Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o pisemnym postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji Miasta Lubań wraz ze specyfikacją warunków postępowania
Treść zmiany:
  Dodano załącznik "Odpowiedz na zapytanie dot. specyfikacji warunków
postepowania.pdf"
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 31.05.2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
01.06.2016
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Przetarg nieograniczony na ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE 5 LAT KALENDARZOWYCH, TJ. OD 12 LIPCA 2016 ROKU DO 11 LIPCA 2021 ROKU”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
31.05.2016
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: APEL RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zaprzestania udzielania świadczeń medycznych przez Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Lubaniu.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXII/151/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: UCHWAŁA NR XXII/150/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Lubań”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: U C H W A Ł A N R X X I I / 1 4 7 / 2 0 1 6 R a d y M i a s t a L u b a ń z d n i a 3 1 m a j a 2 0 1 6 r o k u w s p r a w i e p r z y z n a n i a m e d a l u „ Z A Z A S Ł U G I D L A M I A S T A L U B A N I A ”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
30.05.2016
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 112/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu za 2015 rok, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresiem podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia