Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu

Rejestr zmian

Lista zmian struktury biuletynu
 
10.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XIX Sesja z dnia 09 marca 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
04.03.2016
Dodanie podkatalogu Projekty uchwał na sesjię w dniu 09 marca 2016 r. do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
02.03.2016
Dodanie podkatalogu Marzec 2016 do katalogu Rok 2016 w menu przedmiotowym
01.03.2016
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu 2016 rok Menu przedmiotowego
Dodanie podkatalogu XVIII Sesja z dnia 23 lutego 2016 r. do katalogu 2016 rok w menu przedmiotowym
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu VII kadencja ( lata 2014 - 2018 ) Menu przedmiotowego

«      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...      »

Lista zmian w serwisie w dniach od 21.05.2016 do 27.05.2016
 
25.05.2016
Dotyczy dokumentu: Informacja Burmistrza Miasta Lubań w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/2015 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Lubań lokali socjalnych
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
 
24.05.2016
Dotyczy dokumentu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem gospodarczym położonej w Lubaniu przy ul. Warszawskiej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 24.05.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 24.05.2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie pełnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji CO oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacje zadania pn.:Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. MIeszka II/1 w Lubaniu
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań za okres od 16.04.2016 roku do 19.05.2016 roku
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2016 rok
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
Treść zmiany:
  Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Lubań”
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Oferta złożona przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Projekt uchwały w sprawiie przyznaniia medallu „ ZA ZASŁUGII DLA MIIASTA LUBANIIA
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI w miesiącu maju 2016 r.
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu: Komunikat o XXII Sesji Rady Miasta Lubań
Treść zmiany:
  Utworzenie dokumentu.

«       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...       »

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia